مدیریت پژوهش و فناوري

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۳۷:۱۷

وظایف مرکز نشر


تشکیل شورای نشر

پیگیری داوری و کارشناسی علمی کتاب قبل از طرح درشورا

کارشناسی و آماده سازی کتاب قبل از طرح در شورا

اعلام نظر نتیجه شورا به صاحب اثر

 آماده کردن ماکت نهایی کتاب - تهیه شناسنامه کتاب(کتابخانه ملی، مرکزی)، مجوز نشر و تنظیم صفحه حقوقی و پیشگفتار ناشر

 استعلام بهای کتاب و پیگیری مراحل چاپ کتاب

تنظیم قرارداد با صاحب اثر

 تکمیل فرم اعلام وصول و فرم بازدید کتاب (از وزارت ارشاد)

 مدیریت وب سایت اداره انتشارات و اطلاع رسانی فعالیتها و عملکرد دفتر از طریق سایت


برچسب ها: - وظایف نشر