مدیریت پژوهش و فناوري

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۹:۳۲:۴۵

شرح وظایف


 نظارت بر امور مرتبط بر فناوري اطلاعات

پيشنهاد و نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي مرتبط با IT

نظارت بر شبكه LAN

نظارت بر خريد تجهيزات شبكه اي و كامپيوتري مدیریت

نظارت بر تهيه و طراحي سيستم هاي نرم افزاري مورد نياز جهت تشكيل بانك اطلاعات

مديريت و نظارت بر وب سايت مدیریت

پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري تمامي سيستم هاي موجود در مدیریت

بررسي و رفع مشكلات سخت‌افزاري سيستم‌ها و دستگاه‌هاي جانبي.

تأمين موارد مصرفي، قطعات سخت‌افزاري و نرم‌افزارهاي عمومي.

نظارت بر خريد تجهيزات رايانه‌اي.

ارسال سيستم‌هاي غير قابل تعمير به بيرون از مدیریت جهت تعمير.

رفع مشكلات نرم‌افزاري سيستم‌ها و كاربران از طريق شبكه و به صورت Remote.

پاسخگويي به مشكلات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري كاربران.

پشتيباني از سرويس بروزرساني سيستم‌عامل و نرم‌افزارهاي كامپيوترهاي موجود در شبكه

ايجاد يك سازمان نرم‌افزاري و سخت‌افزاي جامع و متمركز در مجموعه.

كاهش هزينه‌هاي موارد مصرفي و خدمات