معاونت پژوهش و فناوري

پنحشنبه ۰۶ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۵:۴۲:۵۶

شرح خدمات


معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در ارایه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی، برقراري ارتباطات علمي و صنعتي، تشويق و تقويت اعضاي هيات علمي به انتشار مقاله، برنامه ريزي مسافرت هاي اعضاي هيات علمي به عنوان شركت در كنفرانس هاي خارج از كشور، انجام امور مختلف قراردادهاي پژوهشي و مشاوره اي، انجام امور مربوط به پروژه ها و طرح هاي تحقيقاتي و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری می باشد.


برچسب ها: - معرفی پژوهش