معاونت پژوهش و فناوري

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۰:۵۱:۱۳

xdbhfgn


دکتر مهدی فیضی سخا

مدیر گروه علوم انسانی و اسلامی


برچسب ها: - عضو شورا