معاونت پژوهش و فناوري

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۸:۴۹

دفتر ارتباط با صنعت


دفتر ارتباط با صنعت

 

لینک سایت های مفید:

 

http://eshteghal.ir/default.aspx

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان  

 

https://www.karafariniomid.ir/

صندوق کارآفرینی امید

 

www.irimlsa.ir

سامانه ثبت نام مشاغل خانگی

 


برچسب ها: - 0