مدیریت پژوهش و فناوري

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۳۸:۳۷

درباره مدیریت


 

دکتر ابوذر رمضانی

مدیریت پژوهش و فناوری

ایمیل:aramezani@sjau.ac.ir

شماره تماس :  08133117804  داخلی 424


برچسب ها: -