معاونت پژوهش و فناوري

پنحشنبه ۰۶ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۴:۳۶:۳۷

خدمات آزمایشگاهی


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی با تلاش در جهت متمرکز بودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز رشته­های مختلف، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی در هزینه کرد پروژه­ها،  امکان بهره وری از داده­ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر در بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات، دسترسی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی و پرهیز از انحصاری شدن دستگاهها و تجهیزات موجود ایجاد گردیده است. بدین وسیله آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی آمادگی خدمات­دهی در مورد آزمایشات زیر برای پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیئت علمی مراکز علمی و پژوهشی کشور می­باشد.

 

تعرفه­ های خدمات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

ردیف

نام آزمایش

واحد

توضیحات

هزینه (ریال)

1

FTIR

نمونه

پودر، مایع، فیلم

250000

2

فلوئورسانس

نمونه

دستگاه طیف سنج Ls 45

250000

3

فسفررسانس

نمونه

دستگاه طیف سنج Ls 45

250000

4

بایولومینسانس

نمونه

دستگاه طیف سنج Ls 45

300000

5

UV-Vis

نمونه

دستگاه UV-Vis مدل RDM

200000

6

هدایت سنجی مایعات

نمونه

دستگاه Conductivity meter 86503

100000

7

ولتامتری چرخه­ ای

نمونه

دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات(Ivium-Vertex 1A)

100000

8

کرونوآمپرومتری

نمونه

دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات(Ivium-Vertex 1A)

100000

9

کرونوپتانسیومتری

نمونه

دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات(Ivium-Vertex 1A)

100000

10

پتانسیل مدار باز

نمونه

دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات(Ivium-Vertex 1A)

150000

11

پلاریزاسیون خطی، تافلی و چرخه­ای

نمونه

دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات(Ivium-Vertex 1A)

200000

12

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)

نمونه

دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات(Ivium-Vertex 1A)

400000

13

نویز الکتروشیمیایی (ECN)

نمونه

دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات(Ivium-Vertex 1A)

400000

 

 

شماره حساب: 2424526994 بانک تجارت- بنام درآمدهای پژوهشی آزمایشگاهی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

 

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

E-mail

سمت

دکتر مهدی عبدالملکی

7-33117804 داخلی 201

abdolmaleki11@yahoo.com

سرپرست آزمایشگاه مرکزی

 

آدرس دانشگاه: اسدآباد، بلوار حاج کاظم حمزه ای، بلوار شهید رضائیان                                 کد پستی دانشگاه: 6541861841