مدیریت پژوهش و فناوري

يکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۲:۰۳

برگزاری سومین روز کارگاه های هفته پژوهش و فناوری آذرماه 98


کارگاه مسابقه مهارت ملی

 

کارگاه آشنایی با هماتولوژی،سرولوژی و میکروب شناسی


برچسب ها: - مهرت