معاونت پژوهش و فناوري

شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۵:۵۱:۱۶

انتشار مقاله آقای مهندس سجاد شمشیری 1مقاله آقای مهندس سجاد شمشیری عضو هیأت علمی گروه فضای سبز منتشر شد.

مقاله آقای مهندس سجاد شمشیری با عنوان

معرفی کارکردهاي باغ مشارکتی و نقش آن در پایداري محیط شهري

منتشر شد


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۲۰:۰۴ | دفعات بازدید: ۸۸ بازدید
نظراتثبت نظر