معاونت پژوهش و فناوري

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۰:۵۰:۴۶

انتشار مقاله آقای دکتر عبدالملکی 1مقاله آقای دکتر مهدی عبدالملکی عضو هیأت علمی گروه شیمی فناوری اطلاعات منتشر شد.

مقاله آقای دکتر مهدی عبدالملکی با عنوان 

Porous Co/Co–Ni–Pt nanostructures prepared by galvanic replacement towards methanol electro-oxidation

منتشر شد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۲۰:۰۴ | دفعات بازدید: ۲۴ بازدید
نظراتثبت نظر