معاونت پژوهش و فناوري

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۰:۵۱:۱۹

ارتباط با معاونت


 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر زهره مریانجی

سرپرست پژوهشی و فناوری

7-33117804

203

2

 

 

   

3

مهندس حامد گلزار

کارشناس امور فناوری

7-33117804

401

4

سعیدی

کتابخانه مرکزی

7-33117804

400

پیش شماره شهرستان اسدآباد:  081                                                                         شماره فکس دانشگاه: 33117803

آدرس دانشگاه: اسدآباد، بلوار حاج کاظم حمزه ای، بلوار شهید رضائیان                                 کد پستی دانشگاه: 6541861841ا

ایمیل: info@sjau.ac.ir


برچسب ها: - ارتباط با ما