مدیریت پژوهش و فناوري

پنحشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۴۶:۳۷

ارتباط با مدیریت


 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

ایمیل

1

دکتر ابوذر رمضانی مدیرپژوهش و فناوری 33117804 424 aramezani@sjau.ac.ir

2

 مهندس حامد گلزار

 کارشناس پژوهش و فناوری

 33117804  401 golzar@sjau.ac.ir

پیش شماره شهرستان اسدآباد:  081

شماره فکس دانشگاه: 33117803

آدرس دانشگاه: اسدآباد، بلوار حاج کاظم حمزه ای، بلوار شهید رضائیان ،کد پستی دانشگاه: 6541861841            

ایمیل: research@sjau.ac.ir


برچسب ها: - ارتباط با ما